Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU UL.KRZYWA 3 OGŁASZA

W dniu 05 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 przetarg ustny, otwarty, nieograniczony na najem lokali użytkowych i garaży zlokalizowanych w zasobach komunalnych przy:
 
1. Moniuszki 4                                
- pow. użytkowa 48,40 m2
wadium w wysokości 900 zł
cena wywoławcza  15,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek    
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 213 76

2. Leśna 26                                      
- pow. użytkowa 30,38 m2
wadium w wysokości 950 zł
cena wywoławcza  25,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek    
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 213 76

3. Marszałkowska 8                         
- pow. użytkowa 9,13 m2
wadium w wysokości 60 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek    
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

4. Marszałkowska 29                      
- pow. użytkowa 18,00 m2
wadium w wysokości 110 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek  
 Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

5. Marszałkowska 37                      
- pow. użytkowa 25,96 m2
wadium w wysokości 160 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek  
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

6. ul. 3 Maja 3                                   
- pow. użytkowa 20,00 m2
wadium w wysokości 320 zł
cena wywoławcza  13,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

7. ul. Apteczna 17                            
- pow. użytkowa 23,50 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

8. ul. Ciasna 7                                  
- pow. użytkowa 41,77 m2
wadium w wysokości 260 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

9. ul. 11 Listopada 35                       
- pow. użytkowa 47,80 m2
wadium w wysokości 420 zł
cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

10. ul. Towarowa 30 (parter)                            
- pow. użytkowa 10,17 m2
wadium w wysokości 380 zł
cena wywoławcza 30,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów. 
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

11. ul. Towarowa 30 – GARAŻ NR 2    
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 150 zł
cena wywoławcza 8,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż typu blaszak.   
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88
 
12. ul. Towarowa 30 – GARAŻ NR 8    
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 150 zł
cena wywoławcza 8,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż typu blaszak.   
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88                                                                                                                                                   
13. ul. Towarowa 30 – GARAŻ NR 9    
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 150 zł
ena wywoławcza 8,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż typu blaszak.   
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88                                                                                                                                                   
14. ul. Krzywa 3 – lokal nr 7 (I piętro)           
- pow. użytkowa 82,07 m2
wadium w wysokości 3.500 zł 
cena wywoławcza  35,00 zł/m2 + 23% VAT
Lokal składa się z 4 pomieszczeń, z czego 1 pomieszczenie jest klimatyzowane.
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo dojścia do pomieszczenia serwerowni przez lokal nr 7.
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33                                                                                                                                                   
Osoby przystępujące do licytacji prosimy o zabezpieczenie w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób.  
 
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości przelewem na konto ZGM:
84 1240 2975 1111 0010 4315 2136 do dnia: 04 sierpnia (środa) 2021 r.(wpływ na konto ZGM)
Wpłata wadium na inne konto niż podane w Ogłoszeniu o przetargu będzie skutkowało nie dopuszczeniem oferenta do licytacji. 

Przed zawarciem umowy najmu osoba, która wygra przetarg powinna wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 miesięcznego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet kaucji zabezpieczającej. Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od wpłaty kaucji zabezpieczającej i zawarcia umowy najmu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź wycofania lokali z przetargu bez podania przyczyny.
  
Informujemy, że wzór obowiązującej umowy najmu lokalu użytkowego,  Regulamin przetargu wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe – komunalne na terenie miasta Zawiercia będące z zarządzie ZGM Zawiercie dostępny jest do wglądu w siedzibie tut. Zakładu, pok. 211 oraz na stronie internetowej www.zgm-zawiercie.pl.
Bliższych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Krzywa 3, tel.032 67234-83 lub 032 67217-14 wew. 33.

 

 

 

 

 

 

O G Ł A S

wadium w wysokości 160 zł

cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT

oraz świadczenia wg obowiązujących stawek  

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

 

3. Marszałkowska 29                      

- pow. użytkowa 18,00 m2

wadium w wysokości 110 zł

cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT

oraz świadczenia wg obowiązujących stawek  

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

 

4. Marszałkowska 8                         

- pow. użytkowa 9,13 m2

wadium w wysokości 60 zł

cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT

oraz świadczenia wg obowiązujących stawek    

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

 

5. ul. 3 Maja 3                                   

- pow. użytkowa 20,00 m2

wadium w wysokości 320 zł

cena wywoławcza  13,00 zł/m2 + 23% VAT

oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

 

6. ul. Apteczna 17                            

- pow. użytkowa 23,50 m2

wadium w wysokości 200 zł

cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT

oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

 

7. ul. Ciasna 7                                  

- pow. użytkowa 41,77 m2

wadium w wysokości 260 zł

cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT

oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

 

8. ul. 11 Listopada 35                       

- pow. użytkowa 47,80 m2

wadium w wysokości 420 zł

cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT

oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

 

9. ul. Towarowa 30 (parter)                               

- pow. użytkowa 10,17 m2

wadium w wysokości 380 zł

cena wywoławcza 30,00 zł/m2 + 23% VAT

oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów. 

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

 

10. ul. Towarowa 30 – GARAŻ NR 2   

- pow. użytkowa 14,59 m2

wadium w wysokości 150 zł

cena wywoławcza 8,00 zł/m2 + 23% VAT

oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

Garaż typu blaszak.   

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

 

11. ul. Towarowa 30 – GARAŻ NR 8   

- pow. użytkowa 14,59 m2

wadium w wysokości 150 zł

cena wywoławcza 8,00 zł/m2 + 23% VAT

oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

Garaż typu blaszak.   

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88                                                                                                                                                   

12. ul. Krzywa 3 – lokal nr 7 (I piętro)            

- pow. użytkowa 82,07 m2

wadium w wysokości 3.500 zł 

cena wywoławcza  35,00 zł/m2 + 23% VAT

Lokal składa się z 4 pomieszczeń, z czego 1 pomieszczenie jest klimatyzowane.

Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo dojścia do pomieszczenia serwerowni przez lokal nr 7.

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33                                                                                                                                                   

 

13. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej GARAŻ         

- pow. użytkowa 46,00 m2

wadium w wysokości 570 zł

cena wywoławcza 10,00 zł/m2 + 23% VAT

oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

Garaż murowany.

Garaż znajduje się na działce 25/42 oznaczonej na mapie 49 obręb Zawiercie, w ciągu garaży murowanych, w okolicy budynków komunalnych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 32,34,36 w Zawierciu. 

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88                                                                                                                                                   

 

 

 

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o zabezpieczenie w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób.  

 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości przelewem na konto ZGM nr 84 1240 2975 1111 0010 4315 2136 do dnia: 

 

05 lipca 2021 r.(wpływ na konto ZGM)

 

(wpłata wadium na inne konto niż podane w Ogłoszeniu o przetargu będzie skutkowało nie dopuszczeniem oferenta do licytacji) 

 

Przed zawarciem umowy najmu osoba, która wygra przetarg powinna wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 miesięcznego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.

Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet kaucji zabezpieczającej.

Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od wpłaty kaucji zabezpieczającej i zawarcia umowy najmu.

 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź wycofania lokali z przetargu bez podania przyczyny.

  

Informujemy, że wzór obowiązującej umowy najmu lokalu użytkowego,  Regulamin przetargu wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe – komunalne na terenie miasta Zawiercia będące z zarządzie ZGM Zawiercie dostępny jest do wglądu w siedzibie tut. Zakładu, pok. 211 oraz na stronie internetowej www.zgm-zawiercie.pl.

 

                                                      

Najnowsze aktualności

Polecamy

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.