Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

ochrona danych osobowych RODO

Informacja dotycząca danych osobowych

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania(kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli  wszystkie  niezbędne informacje wynikające  z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem  Państwa  danych osobowych  jest  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej w Zawierciu. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.
Zapewniamy Państwu, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w Zakładzie odpowiadają najwyższym standardom 
bezpieczeństwa informacji.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane w następujacych celach:

1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy lub innych  zobowiązań umownych dotyczących działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, w tym zapewnienia poprawnej jakości jej realizacji np.poprzez dostarczanie mediów, 
usuwanie awarii  (podstawa prawna: wykonanie umowy)

2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: obowiązek prawny) w tym:
a) rozliczanie opłat z tytułu użytkowania lokali (czynszu, opłat niezależnych od zakładu np.podatków, zużycia wody, gazu i co, opłat za śmieci), odszkodowań za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego);
b) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
c) wykonywanie obowiązków  zakładu, w tym prowadzenie ewidencji najemców, właścicieli ;
d) przeprowadzanie  lustracji  działalności  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej w Zawierciu.

3.  przeciwdziałanie nadużyciom ( podstawa prawna: wykonanie umowy);

4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń co obejmuje m.in.prowadzenie windykacji odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

5.  tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to
w szczególności raportowanie (podstawa prawna:nasz prawnie uzasadniony interes);

6. realizacji innych obowiązków wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu (podstwa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

7.  wsparcia realizacji umowy, w tym poprzez informowanie o awariach i remontach, czy
o dotychczas złożonych reklamacjach (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

Zgoda

Dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego oraz naszego  prawnie  uzasadnionego interesu.
Możemy również  przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej  zgody na takie przetwarzanie np.w celu ułatwienia kontaktów lub udostępnienie danych innym podmiotom współuczestniczącym 
w prowadzeniu działalności w ramach statutowych obowiązków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu.Udzieloną nam zgodę  mogą  Państwo w  każdej  chwili  wycofać, jednak nie  będzie to wpływać  na zgodność
z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

Zbieranie danych z innych źródeł

Jeśli  będą Państwo  płacić za  pośrednictwem np.banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy
w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu  sprawdzenia, czy dokonali  Państwo poprawnej zapłaty
a  w  razie  potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa  prawna: wykonanie umowy)
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia  statystyk i analiz (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe przekazujemy:

1.podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
   a.realizującym  usługi  serwisowe, remontowe, modernizacyjne  lub  budowlane  w zakresie     
      budynku i jego  pomieszczeń, elementów wyposażenia technicznego, urządzeń i instalacji;
   b.dokonującym odczytów i rozliczeń zużycia mediów;
   c.obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia     
      teleinformatyczne;
   d.podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc      
      prawną podatkową, rachunkową ;
   e.podmiotom świadczącym usługi doręczenia korespondencji na podstawie zawartej umowy.

2.innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
    a.podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
    b.podmiotom przeprowadzającym lustracje zakładu;
    c.podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu    
      dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
   d.podmiotom nabywającym wierzytelności lub prowadzącym windykacje - w razie     
      nieopłacenia przez Państwa należnych opłat w terminie;
   e.podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,   
      prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

Prawo do częściowego lub całkowietego usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") -czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
Prawo dostępu do danych - czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
Prawo przenoszenia danych - czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

Ponadto mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych,  jeśli podstawą wykorzystania danych nie jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.
W dowolnej chwili mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili.Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.Proszę jednak pamiętać, 
że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem:

poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres: zgm@zgm-zawiercie.pl   lub  wysyłając  na adres korespondencyjny: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  ul.Towarowa 30, 42-400 Zawiercie

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane kontaktowe:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul.Towarowa 30, 42-400 Zawiercie

Inspektor Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  w Zawierciu :Pan Mariusz Arciszewski, e-mail: iod@abimar.pl tel: 696 655 124

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.