Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przetarg na najem lokali użytkowych - listopad 2023 r.

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU UL.TOWAROWA 30
OGŁASZA

W dniu 28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 10:00 przetarg ustny, otwarty, nieograniczony na najem lokali użytkowych i garaży zlokalizowanych w zasobach komunalnych, który odbędzie się w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Towarowa 30, parter - pok. 102 – Sala konferencyjna:   
                                          

 

 

1. ul. Dojazd 6/51 - Pracownia na ostatniej kondygnacji 
- pow. użytkowa 36,75 m2
wadium w wysokości 910 zł
cena wywoławcza  20,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek.
Osoby zainteresowane najmem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 213 76

2. ul. Marszałkowska 23                   
- pow. użytkowa 31,00 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

3. ul. Marszałkowska 23                   
- pow. użytkowa 93,00 m2
wadium w wysokości 700 zł
cena wywoławcza  6,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

4. ul. Apteczna 17                              
- pow. użytkowa 23,50 m2
wadium w wysokości 670 zł
cena wywoławcza  23,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88
Lokal posiada wewnętrzną instalację gazową c.o. i CWU. Po podpisania umowy najmu lokalu użytkowego najemca jest zobowiązany do zawarcia umowy na dostawę gazu.

5. ul. Kościuszki 11                         
- pow. użytkowa 34,90 m2
wadium w wysokości 1.100 zł
cena wywoławcza  25,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

6. ul. Ciasna 4 – wejście od ul. Hożej                 
- pow. użytkowa 52,60 m2
wadium w wysokości 330 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

7. ul. Ciasna 7                                    
- pow. użytkowa 38,58 m2
wadium w wysokości 240 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

8. ul. 11 Listopada 35                       
- pow. użytkowa 47,80 m2
wadium w wysokości 300 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Budynek, w którym znajduje się lokal jest po termomodernizacji.
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

9. ul. Nowowierzbowa 10                 
- pow. użytkowa 72,74 m2
wadium w wysokości 1.350 zł
cena wywoławcza  15,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Lokal znajduje się w budynku wspólnoty mieszkaniowej. Prowadzona w lokalu działalność nie może być uciążliwa dla mieszkańców budynku.
Osoby zainteresowane najmem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

10. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej GARAŻ    
- pow. użytkowa 46,00 m2
wadium w wysokości 570 zł
cena wywoławcza 10,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż murowany.
Garaż znajduje się na działce 25/42 oznaczonej na mapie 49 obręb Zawiercie, w ciągu garaży murowanych, w okolicy budynków komunalnych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 32,34,36 w Zawierciu. 
Umowa najmu lokalu będzie zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88        

11. ul. Krzywa 3 -  GARAŻ nr 28                                   
- pow. użytkowa 28,00 m2
wadium w wysokości 500 zł
cena wywoławcza 14,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż murowany.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33.  

12. ul. Krzywa 3 - GARAŻ nr 30                                       
- pow. użytkowa 33,00 m2
wadium w wysokości 570 zł
cena wywoławcza 14,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż murowany.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33                                                                                                                                          
13. ul. Krzywa 3 -GARAŻ nr 37                                       
- pow. użytkowa 24,00 m2
wadium w wysokości 420 zł
cena wywoławcza 14,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż murowany.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33                                                                                                                                          
14. ul. Towarowa 30 - GARAŻ nr 2                                
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza 11,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż blaszany.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33.       

15. ul. Towarowa 30 -GARAŻ nr 15                                  
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza 11,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż blaszany.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33.       

16. ul. Towarowa 30 - GARAŻ nr 18                               
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza 11,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż blaszany.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33.       


Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości przelewem na konto ZGM:84 1240 2975 1111 0010 4315 2136 do dnia 27 listopada 2023 r. - wpływ na konto ZGM (wpłata wadium po terminie oraz na inne konto niż podane w Ogłoszeniu o przetargu będzie skutkowało nie dopuszczeniem oferenta do licytacji) 

Przed zawarciem umowy najmu osoba, która wygra przetarg powinna wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 miesięcznego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet kaucji zabezpieczającej.
Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od wpłaty kaucji zabezpieczającej i zawarcia umowy najmu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź wycofania lokali i garaży z przetargu bez podania przyczyny.

Przystępując do przetargu jest jednoznaczne z akceptację Regulaminu przetargu  wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe – komunalne na terenie miasta Zawiercia będące z zarządzie ZGM Zawiercie oraz akceptacją wzoru obowiązującej umowy najmu lokalu użytkowego.  
Regulamin przetargu oraz wzór umowy dostępny jest do wglądu w siedzibie tut. Zakładu, pok. 108 oraz na stronie internetowej www.zgm-zawiercie.pl.
Bliższych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Towarowa 30 , tel. 032 67234-83 lub 032 67217-14 wew. 33.

15

LIS

2023

385

razy

czytano

6/215

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.