Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przetarg na najem pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w budynku administracji Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU UL.KRZYWA 3
OGŁASZA

W dniu 14.05.2018 r. o godz. 10:00  przetarg ustny, otwarty, nieograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych znajdujących w budynku administracji Cmentarza Komunalnego w Zawierciu ul. Przyjaźni 184, z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową pozostającą w związku z działalnością cmentarza :

1. Pomieszczenie nr 1                     
- pow. użytkowa 8,00 m2
wadium w wysokości 100 zł
cena wywoławcza  6,00 zł/m2 + 23% VAT

                                                            
2. Pomieszczenie nr 2                      
- pow. użytkowa 6,20 m2
wadium w wysokości 100 zł
cena wywoławcza  6,00 zł/m2 + 23% VAT

3. Pomieszczenie nr 3                      
- pow. użytkowa 19,00 m2
wadium w wysokości 100 zł
cena wywoławcza  6,00 zł/m2 + 23% VAT

Okres obowiązywania umowy – nie dłuższy niż 3 lata.

W/w pomieszczenia gospodarcze posiadają wspólną toaletę znajdującą się na korytarzu,nie posiadają odrębnego wejścia – wspólny korytarz.  
Najemca zobowiązany jest do :
- zabezpieczenia we własnym zakresie wynajętego pomieszczenia przed dostępem osób trzecich,
- opomiarowania energii elektrycznej wynajmowanego pomieszczenia na własny koszt,
- dostosowania pomieszczenia do prowadzenia swojej działalności bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów,  
- zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych.
Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat za dostawę zimnej wody i nieczystości płynne. 
Godziny prowadzenia działalności należy dostosować do godzin działalności Cmentarza Komunalnego

Osoby zainteresowane obejrzeniem pomieszczeń prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 231 81 bądź zgłoszenie się do Administratora Cmentarza Komunalnego ul. Przyjaźni 184 Zawiercie.        

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości w Kasie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Krzywa 3 do dnia : 14 maja 2018 r. do godz. 10:00.

Przed zawarciem umowy najmu osoba, która wygra przetarg powinna wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 miesięcznego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet kaucji zabezpieczającej.
Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od wpłaty kaucji zabezpieczającej i zawarcia umowy najmu.
   

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź wycofania pomieszczeń z przetargu bez podania przyczyny.
  
Informujemy, że wzór obowiązującej umowy,  Regulamin przetargu wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe – komunalne na terenie miasta Zawiercia będące z zarządzie ZGM Zawiercie dostępny jest do wglądu w siedzibie tut. Zakładu, pok. 211 oraz na stronie internetowej www.zgm-zawiercie.pl.
Bliższych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Krzywa 3,tel.032 67234-83 lub 032 67217-14 wew. 33.

26

KWI

2018

363

razy

czytano

175/216

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.