Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dotycząca zasiedlania nowych budynków komunalnych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

W związku z planowanym czerwcu br. zakończeniem budowy komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej (12 mieszkań typu M2 o powierzchni  użytkowej 29 m2 i 48 mieszkań typu M3 o powierzchni użytkowej 44 m2 – w tym 3 mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo) Urząd Miejski w Zawierciu informuje, że zgodnie z uchwałą nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zawiercia, lokale mieszkalne mieszczące się w nowo wybudowanych  budynkach mieszkalnych przeznacza się przede wszystkim dla rodzin zamieszkujących w lokalach komunalnych i ubiegających się o zamianę na inny lokal.
Pierwszeństwo do otrzymania lokalu w nowo wybudowanych budynkach w drodze zamiany przysługuje wnioskodawcom spełniającym następujące warunki:
1) posiadają tytuł prawny do lokalu (umowy najmu lokalu),
2) złożą wniosek o zamianę,
3) regularnie opłacają należności czynszowe za dotychczas zajmowany lokal w okresie 3 lat od daty złożenia wniosku,
4) osiągają średni dochód na członka rodziny:
- w gospodarstwie jednoosobowym nie niższy niż 175% najniższej emerytury, 
- w gospodarstwie wieloosobowym nie niższy niż 100 % najniższej emerytury.
Za dochód w rozumieniu powołanej uchwały godnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.) uważa się wszelkie przychody wnioskodawcy oraz członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania – po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Nie uwzględnia się również innych dochodów wykazanych w w/w ustawie.
W przypadku, gdy ilość złożonych wniosków o zamianę będzie większa niż ilość lokali pierwszeństwo ustalane będzie w oparciu o opinię Komisji Mieszkaniowej, po uwzględnieniu dotychczasowych warunków mieszkaniowych i finansowych osób ubiegających się o zamianę.
Wnioski o zamianę lokalu mieszkalnego można składać w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Zawierciu do 20 kwietnia 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Druki wniosków o zamianę lokalu oraz druki zaświadczeń o wysokości osiąganych dochodów można pobrać w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego, ul. Leśna 2 oraz są dostępne na stronie www.um.zawiercie.eu/kategorie/zamiana-mieszkan (druki wniosków o zamianę) oraz http://www.zawiercie.eu/kategorie/ustalanie-uprawnien-do-najmu-lokali (druki zaświadczeń). Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich UM, pok. nr 7, tel. 32 672 24 43.

 

 

02

MAR

2018

669

razy

czytano

191/216

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.