Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

WARUNKI  BEZPIECZNEGO  UŻYTKOWANIA  DOMOWYCH  URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH  GAZ

Dla bezpiecznego użytkowania gazowych podgrzewaczy wody oraz kuchni gazowych należy przestrzegać następujących zasad :

PRAWIDŁOWA INSTALACJA

Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista , zgodnie z instrukcją wytwórcy . Piecyk gazowy może być instalowany w pomieszczeniu o odpowiedniej kubaturze . Drzwi do tego pomieszczenia muszą mieć w dolnej części otwory lub nawiewną kratkę o łącznym polu prześwitu nie mniejszym niż 220 cm2 . Piecyk należy dostosować /wyregulować/ do rodzaju używanego gazu .
Piecyk musi być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego , a łącznik nie może mieć zbędnych kolanek i odcinków poziomych o łącznej długości przekraczającej 2 m .

Wykonanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców . 
Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych dotyczą kuchenek gazowych .

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Stały dopływ świeżego /zewnętrznego/ powietrza do urządzenia , w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie . Wynikiem takiego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla . Następuje to wówczas , gdy okna są szczelne lub uszczelnione na zimę . Stały dopływ świeżego /zewnętrznego/ powietrza jest również warunkiem niezbędnym do swobodnego odpływu spalin .
Dopływ powietrza poprzez nawiewniki jak również mikrowentylację /rozszczelnienie okien/ może być niewystarczający do zupełnego spalania gazu ; w związku z tym w czasie kąpieli powinno być uchylone okno lub otwarty wywietrznik /lufcik/ tak aby świeże powietrze mogło swobodnie dopływać do mieszkania , a poprzez mieszkanie do łazienki.

Zasłanianie kratek wentylacyjnych , zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki , jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego grozi śmiertelnym zatruciem . 

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN 
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego , a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny . Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu albo może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń .Przewody kominowe /dymowe , spalinowe , wentylacyjne / należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami , tzn. co najmniej raz w roku przez osobę uprawnioną , a obowiązek wykonania takiej kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku .

Obowiązkiem użytkownika /lokatora/ jest udostępnienie lokalu do wykonania takiej kontroli .

Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest nie tylko drożny przewód spalinowy , lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia , w którym następuje spalanie gazu . Nie będzie odpływu spalin jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie znajdował się w zamkniętym uszczelnionym pomieszczeniu . Stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia w którym włączono piecyk gazowy , jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa : zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin .

DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO
Urządzenia gazowe powinny być utrzymane w czystości i w dobrym stanie technicznym , a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy .
Obowiązek utrzymania wymaganego /dobrego / stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli należy do użytkownika . 
W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien poczuwać się każdy użytkownik urządzeń gazowych . 
Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne .

02

LIS

2017

355

razy

czytano

196/217

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.