Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

tel. (32) 67 234 83
e-mail: zgm@zgm-zawiercie.pl

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

wielkość tekstu:A | A | A

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 22 przy ul. Piłsudskiego 34 w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn:”Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji kanalizacyjnej w piwnicach budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 34 w Zawierciu wraz z przykanalikami, mającej na celu wyeliminowanie zjawiska cofki nieczystości płynnych do budynku”.
Dokumentacja powinna zawierać :
- projekt w/w instalacji
- kosztorys inwestorski
- przedmiar robót
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń koniecznych do realizacji zadania
Dokumentację należy wykonać w pięciu egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD. Egzemplarz w formie elektronicznej powinien być tożsamy z wersją papierową oraz zawierać podpis projektanta.
Termin wykonania zadania – dwa miesiące od dnia podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
Ofertę na w/w zadanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Zakładu (parter) do dnia 28.12.2018 r. do godz. 10:00.
Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona :
„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie
Oferta na zadanie - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji kanalizacyjnej w piwnicach budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 34 w Zawierciu”.
Bliższych informacji udziela Pan Marcin Omielski tel. 032/67213-76.

czytano: 116 razy

autor: zgm-zawiercie.pl

Strona główna
wtorek, 18 czerwca 2019 r.
imieniny obchodzą: Elżbieta, Marek
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest gminną jednostką realizującą zadania w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy oraz administrowania wspólnotami mieszkaniowymi. Do zadań Zakładu należy również sprawowania zarządu nad Cmentarzem Komunalnym Gminy Zawiercie.