Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

tel. (32) 67 234 83
e-mail: zgm@zgm-zawiercie.pl

RPO WSL 2014-2020

Strona główna » RPO WSL 2014-2020

wielkość tekstu:A | A | A

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Zawiercie realizuje projekt pn. „Wdrożenie usług Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu”, w ramach Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji Projektu: 17.09.2015 – 30.06.2017
Całkowita wartość projektu wynosi 531 175,50 zł,
dofinansowanie – 451 499,18 zł, 
środki własne – 79 676,32 zł.
Celem głównym projektu jest stworzenie Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca, a tym samym wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Dla interesantów Zakładu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. Uruchomienie e-usług będzie połączone z modernizacją infrastruktury sprzętowej oraz realizacją szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. System także umożliwi pracownikom ZGM korzystanie z aplikacji mobilnej. Aplikacja systemu dla urządzeń mobilnych będzie oferowała funkcjonalności, których wykorzystanie w terenie jest najbardziej pożądane w codziennej pracy służb technicznych, związanej z obsługą nieruchomości. Projekt zakłada integrację i wykorzystanie platformy krajowej (e-PUAP).
Centrum elektronicznych usług publicznych będzie stanowił dedykowany portal dla interesantów którymi mogą być lokatorzy i właściciele lokali mieszkalnych lub użytkowych. Oferowane w ramach portalu usługi będą równoważne co do wykonywanych usług w standardowym trybie, jednakże cały proces będzie się odbywał automatycznie z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych bez konieczności wizyty interesanta w Zakładzie.
W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane wskaźniki projektu:
1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja – 3 szt.
3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 8 szt.
4. Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK – 1 szt.

Strona główna Drukuj dokument
sobota, 19 października 2019 r.
imieniny obchodzą: Michalina, Michał
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest gminną jednostką realizującą zadania w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy oraz administrowania wspólnotami mieszkaniowymi. Do zadań Zakładu należy również sprawowania zarządu nad Cmentarzem Komunalnym Gminy Zawiercie.