Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie usług Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu”, w ramach Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji Projektu:
- termin rozpoczęcia realizacji projektu : 20 października 2015 r.
- termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu : 9 maczec 2017 r.
- termin zakończenia realizacji projektu : 30 listopad 2017 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 595 005,88 zł,
wydatki kwalifikowalne 516 784,50 zł, 
współfinansowanie UE 439 266,83 zł
środki własne – 77 517,67 zł.
Celem głównym projektu było stworzenie Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca, a tym samym wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Dla interesantów Zakładu oznacza to skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. Uruchomienie e-usług połączone jest z modernizacją infrastruktury sprzętowej oraz realizacją szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. System także umożliwia pracownikom ZGM korzystanie z aplikacji mobilnej. Aplikacja systemu dla urządzeń mobilnych  oferuje funkcjonalności, których wykorzystanie w terenie jest najbardziej pożądane w codziennej pracy służb technicznych, związanej z obsługą nieruchomości.
Projekt zakłada integrację i wykorzystanie platformy krajowej (e-PUAP).
Centrum elektronicznych usług publicznych stanowi dedykowany portal dla interesantów którymi są lokatorzy i właściciele lokali mieszkalnych lub użytkowych. Oferowane w ramach portalu usługi są równoważne co do wykonywanych usług w standardowym trybie, jednakże cały proces odbywa się automatycznie z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych bez konieczności wizyty interesanta w Zakładzie.
W wyniku realizacji projektu zostały zrealizowane wskaźniki projektu:
1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja – 3 szt.
3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 8 szt.
4. Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK – 1 szt.

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.