Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 22 przy ul. Piłsudskiego 34 w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn:”Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji kanalizacyjnej w piwnicach budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 34 w Zawierciu wraz z przykanalikami, mającej na celu wyeliminowanie zjawiska cofki nieczystości płynnych do budynku”.
Dokumentacja powinna zawierać :
- projekt w/w instalacji
- kosztorys inwestorski
- przedmiar robót
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń koniecznych do realizacji zadania
Dokumentację należy wykonać w pięciu egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD. Egzemplarz w formie elektronicznej powinien być tożsamy z wersją papierową oraz zawierać podpis projektanta.
Termin wykonania zadania – dwa miesiące od dnia podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
Ofertę na w/w zadanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Zakładu (parter) do dnia 28.12.2018 r. do godz. 10:00.
Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona :
„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie
Oferta na zadanie - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji kanalizacyjnej w piwnicach budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 34 w Zawierciu”.
Bliższych informacji udziela Pan Marcin Omielski tel. 032/67213-76.

08

LIS

2018

447

razy

czytano

156/217

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.