Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

tel. (32) 67 234 83
e-mail: zgm@zgm-zawiercie.pl

Przetarg na najem lokali użytkowych - maj 2020 r.

Strona główna » Aktualności » Przetarg na najem lokali użytkowych - maj 2020 r.

wielkość tekstu:A | A | AZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU UL. KRZYWA 3


OGŁASZAW dniu 26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 przetarg ustny, otwarty, nieograniczony na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w zasobach komunalnych przy:

1. ul. Piłsudskiego 34                        
- pow. użytkowa 66,00 m2
wadium w wysokości 1.650 zł
cena wywoławcza  23,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 34 przeznaczony jest pod działalność handlowo – usługową z wyłączeniem działalności gastronomicznej oraz działalności, której wynikiem jest emitowanie  uciążliwych zapachów. Ewentualna sprzedaż alkoholi wymaga zgody zarządcy oraz wspólnoty mieszkaniowej.

2. ul. Szymańskiego 19                   
- pow. użytkowa 57,81 m2
wadium w wysokości 1.200 zł
cena wywoławcza  12,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Integralną część lokalu stanowi piwnica o powierzchni 58,85 m2 – koszt najmu to 1,00 zł netto/1m2 – doliczany co miesiąc do opłat.
Lokal posiada instalację co. – powierzchnia ogrzewana 76,21 m2.


3. Kijowska 10                              
- pow. użytkowa 20,50 m2
wadium w wysokości 130 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek   

4. ul. Marszałkowska 22                   
- pow. użytkowa 48,98 m2
wadium w wysokości 310 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

5. ul. Marszałkowska 29                  
- pow. użytkowa 18,00 m2
wadium w wysokości 120 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

6. ul. Marszałkowska 34                 
- pow. użytkowa 27,00 m2
wadium w wysokości 450 zł
cena wywoławcza  13,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

7. ul. 3 Maja 3                                   
- pow. użytkowa 48,17 m2
wadium w wysokości 1.000 zł
cena wywoławcza  17,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

8. ul. Apteczna 1                               
- pow. użytkowa 22,88 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

9. ul. Apteczna 9                              
- pow. użytkowa 19,08 m2
wadium w wysokości 120 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

10. ul. Apteczna 17                           
- pow. użytkowa 23,50 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

11. ul. Ciasna 7                                 
- pow. użytkowa 41,77 m2
wadium w wysokości 260 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokali z poz. od 1 do 3  prosimy o kontakt pod nr tel.
032/67 213 76 bądź zgłoszenie się do Administracji nr 1 przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu z poz. od 4 do 11 prosimy o kontakt pod nr tel.
032/67 219 88 bądź zgłoszenie się do Administracji nr 2 przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa licytacje poszczególnych lokali będą się odbywały co 10 - 15 minut, na parkingu przy ZGM ul. Krzywa 3
- 10:05 – lokal z pozycji 1
- 10:20 – lokal z pozycji 2
- 10:30 – lokal z pozycji 3
- 10:40 – lokal z pozycji 4
- 10:50 – lokal z pozycji 5
- 11:00 – lokal z pozycji 6
- 11:10 – lokal z pozycji 7
- 11:20 – lokal z pozycji 8
- 11:30 – lokal z pozycji 9
- 11:40 – lokal z pozycji 10
- 11:50 – lokal z pozycji 11

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o zabezpieczenie w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób.


Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości przelewem na konto ZGM 84 1240 2975 1111 0010 4315 2136 do dnia:  22 maja 2020 r. (wpływ na konto ZGM)

Przed zawarciem umowy najmu osoba, która wygra przetarg powinna wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 miesięcznego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.

Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet kaucji zabezpieczającej.
Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od wpłaty kaucji zabezpieczającej i zawarcia umowy najmu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź wycofania lokali z przetargu bez podania przyczyny.

Informujemy, że wzór obowiązującej umowy najmu lokalu użytkowego,  Regulamin przetargu wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe – komunalne na terenie miasta Zawiercia będące z zarządzie ZGM Zawiercie dostępny jest do wglądu w siedzibie tut. Zakładu, pok. 211 oraz na stronie internetowej www.zgm-zawiercie.pl

Bliższych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Krzywa 3, tel.032 67234-83 lub
032 67217-14 wew. 33.

 

czytano: 177 razy

autor: zgm-zawiercie.pl

Strona główna
niedziela, 12 lipca 2020 r.
imieniny obchodzą: Brunon, Jan
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Deklaracja dostępności
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest gminną jednostką realizującą zadania w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy oraz administrowania wspólnotami mieszkaniowymi. Do zadań Zakładu należy również sprawowania zarządu nad Cmentarzem Komunalnym Gminy Zawiercie.