Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przetarg otwarty nieograniczony na zbycie koparko - ładowarki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, z siedzibą ul. Krzywa 3 ogłasza przetarg ustny otwarty nieograniczony na zbycie środka trwałego koparko – ładowarki marki OSTRÓWEK, który odbędzie się w dn. 10.05.2022 r. o godz. 11:00
 
1.Przedmiotem przetargu jest koparko – ładowarka, marki OSTRÓWEK :
- model – K-162 
- nr VIN – 345473
-  rok produkcji – 1978
- poj . silnika – 3120 ccm.
- moc silnika – 45 kW
- rodzaj silnika/ typ – z zapłonem samoczynnym / S4003
- pojemność łyżki ładowarki : 0,4 m3
- kąt obrotu ramienia : 180o
- masa całkowita : 5500 kg.
- nr rejestracyjny : KAA 656Z
- dopuszczalna ładowność : 0
- godzin przepracowanych  : 5996 h
- ogumienie : tył : Cormoran 14.9 – 28 
                 przód : STOMIL 750 – 16. 
Pojazd zarejestrowany na : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3.
 
2.Opis pojazdu :
SILNIK – kompletny z osprzętem, rozruch zimnego silnika łatwy, praca silnika pod obciążeniem równomierna, układ wydechowy – skorodowany, szczelny. 
PODWOZIE Z RAMĄ WZDŁUŻNĄ – oś przednia, tylny most napędowy, elementy przeniesienia, napędu, układ kierowniczy oraz hamulcowy – kompletny. Widoczne zaolejenie i zabrudzenie obudowy skrzyni biegów i obudowy tylnego mostu, układ kierowniczy sprawny, tarcze kół jezdnych stalowe - widoczne wgniecenia obrzeży tarcz kół, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ramy wzdłużnej.
NADWOZIE : kabina operatora – kompletna, wnętrze kabiny podniszczone, część zewnętrzna liczne drobne wgniecenia i ogniska korozji oraz ubytki lakieru, pokrywa silnika miejscowe ogniska korozji, szyba drzwi lewych rozbita, szyba boku lewego bez uszczelki.
OSPRZĘT KOPARKOWY I ZAŁADUNKOWY – kompletny. Łyżki koparki i łyżka ładowarki – częściowo skorodowane, przeguby elementów ruchomych, łyżki ładowarkowej, wysięgników i osprzętu koparkowego w stanie zużycia eksploatacyjnego.
INSTALACJA HYDRAULICZNA – kompletna. Praca pompy hydraulicznej podczas wykonywanych prób – poprawna, nie stwierdzono przecieków oleju hydraulicznego na połączeniach przewodów hydraulicznych, siłownikach hydraulicznych oraz rozdzielaczach sterowania osprzętem koparkowym i osprzętem ładowarkowym, podpory hydrauliczne działają poprawnie. 
INSTALACJE : elektryczna, oświetleniowa i sygnalizacyjna – kompletne, zużyte proporcjonalnie do okresu eksploatacji pojazdu, sprawne.
OGUMIENIE – koła przednie - 2 kpl. STOMIL 7.50 – 16
Koła tylne – 2kpl. KORMORAN 14.9 – 28
 
3.Cena wywoławcza określona w oparciu o opinię rzeczoznawcy została ustalona na kwotę 8.000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza zawiera podatek Vat 23%. 
 
4.Sprzedaż zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem nr 8/2022 z dn. 21.04.2022 r.  Dyrektora ZGM w Zawierciu.
 
5.Oględzin koparko- ładowarki przeznaczonej do sprzedaży można dokonać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Markiem Machelskim – Dział Wykonawstwa Własnego, telefon kontaktowy : ( 32 ) 6721714 wew. 39.
 
6.Bliższych informacji w zakresie organizacji przetargu udziela Pani Anna Gruszczyńska i Pani Edyta Przybysławska - telefon kontaktowy tel.( 32 ) 6721714 wew. 33, w zakresie technicznym Pan Marek Machelski telefon kontaktowy : ( 32 ) 6721714 wew. 39.
 
7.Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w  wysokości 800,00 zł ( słownie : osiemset złotych 00/100 ) przelewem na konto ZGM nr : 84 1240 2975 1111 0010 4315 2136 do dnia : 09.05.2022 r.  (wpływ na konto ZGM)
Wpłata wadium na inne konto niż podane w Ogłoszeniu o przetargu będzie skutkowało niedopuszczeniem oferenta do licytacji.
 
8. Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet zapłaty za zakupiony pojazd. 
Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży licytowanego pojazdu.
 
9.Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządzi protokół z przeprowadzonej licytacji.
 
10.Nabywca zobowiązany będzie do podpisania umowy kupna – sprzedaży koparko – ładowarki w terminie do 5 dni od dnia zakończenia przetargu oraz  dokonania zapłaty wylicytowanej kwoty na podstawie faktury w terminie do 2 dni od dnia jej otrzymania,  na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 
11.Przekazanie pojazdu nastąpi w terminie do 2 dni, licząc od daty wpływu wylicytowanej kwoty na konto ZGM, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 
 
12.ZGM w Zawierciu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyn.
 
13.Wpłata wadium i przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego koparko- ładowarki. ZGM w Zawierciu nie odpowiada za wady koparko - ładowarki jako rzeczy używanej.
 
Załączniki do Ogłoszenia :
1) Wzór umowy kupna – sprzedaży koparko - ładowarki
2) Zdjęcia koparko – ładowarki, będącej przedmiotem przetargu
3) Regulamin przetargu
 
 
                                                                                                                 

25

KWI

2022

612

razy

czytano

30/215

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.