Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zasady prawidłowego użytkowania butli z gazem propan-butan

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA BUTLI Z GAZEM PROPAN – BUTAN

I. ZAPAMIĘTAJ !!!

Ogólne informacje o gazie propan-butan

- gaz propan-butan jest skrajnie łatwopalny, łatwo wybuchający w mieszaninie z powietrzem w wypadku obecności źródeł zapłonu lub oddziaływania płomieni na butle. W fazie gazowej cięższy od powietrza może zalegać w zagłębieniach terenowych i możliwe jest zdalnie zapalanie;
- w przypadku pożarów należy stosować gaśnice lub agregaty proszkowe. - NIE UŻYWAJ WODY!!


II. ZAPAMIĘTAJ I BEZWZGLĘDNIE STOSUJ !!!

ogólne informacje o stosowaniu butli

 

 • w mieszkaniu mogą się znajdować maksymalnie 2 butle o masie gazu do 11 kg każda, podłączone do instalacji lub bezpośrednio do urządzeń odbiorczych;
 • w mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji;
 • butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej, butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
 • butli nie wolno przechowywać w pomieszczeniach z posadzką poniżej poziomu terenu. Niekontrolowany wyciek gazu cięższego od powietrza może powodować niebezpieczne, wybuchowe mieszaniny w piwnicach i innych pomieszczeniach, których poziom posadzki jest niższy od poziomu otaczającego terenu;
 • między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m;
 • butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie;
 • temperatura pomieszczeń, w których są przechowywane butle, nie może przekraczać + 35 st.C;
 • odległość butli od okien i drzwi nie powinna być mniejsza od 1m. Nie należy butli przechowywać w miejscach osłoniętych, wnękach poniżej poziomu terenu i innych źle przewietrzanych stanowiskach;
 • zabronione jest stosowanie gazu butlowego nieznanego pochodzenia. Butle z niewłaściwym składem gazu płynnego w okresie zimowym lub letnim stwarzają dodatkowe zagrożenie;
 • zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej;
 • przewody zasilające prowadzone powinny być poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących;
 • urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach posiadających wentylację i odprowadzenie spalin, a także dopływ powietrza do spalania ( nawiewniki okienne lub nawiew naścienny);
 • urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B (np. kuchenki gazowe), nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych (pokoje, sypialnie);
 • kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż 8 m3 – w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń;
 • pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m;
 • kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym;
 • urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;
 • nie dokonuj żadnych napraw butli oraz ich zaworów, stosuj urządzenia z wyłącznikiem przeciwwypływowym które posiadają krajowe dopuszczenia i atesty;
 • zaopatruj się w butle tylko w licencjonowanych miejscach;
 • opuszczając mieszkanie na dłuższy czas najlepiej zakręć butlę;
 • regularnie sprawdzaj połączenia elastyczne butli z urządzeniami;
 • nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez nadzoru.

02

PAŹ

2020

522

razy

czytano

62/210

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.