Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przetarg na zbycie środka trwałego - koparko - ładowarki marki OSTRÓWEK

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, z siedzibą ul. Krzywa 3 ogłasza przetarg ustny otwarty nieograniczony na zbycie środka trwałego - koparko – ładowarki marki OSTRÓWEK, który odbędzie się w dn. 25.08.2020 r. o godz. 10.15

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, przetarg odbędzie się przed głównym wejściem do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Krzywa 3 
w Zawierciu.
Osoby przystępujące do licytacji prosimy o zabezpieczenie w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób.  

1.Przedmiotem przetargu jest koparko – ładowarka, marki OSTRÓWEK :
- model – K-162 
- nr VIN – 345473
-  rok produkcji – 1978
- poj . silnika – 3120 ccm.
- moc silnika – 45 kW
- rodzaj silnika/ typ – z zapłonem samoczynnym / S4003
- pojemność łyżki ładowarki : 0,4 m3
- kąt obrotu ramienia : 180o
- masa całkowita : 5500 kg.
- nr rejestracyjny : KAA 656Z
- dopuszczalna ładowność : 0
- stan licznika : 3302 h
- ogumienie : tył : Cormoran 14,9 – 28 
                     przód : STOMIL 750 – 16. 
Pojazd zarejestrowany na : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3.

2.Opis pojazdu :
SILNIK – kpl. wysokoprężny chłodzony cieczą, czterocylindrowy. Silnik kpl. unieruchomiony o znacznym stopniu zużycia, głośna praca silnika, nadmierne dymienie, rozruch utrudniony.
SPRZĘGŁO – cierne dwustopniowe zużyte eksploatacyjnie
PODWOZIE – kpl. zużyte eksploatacyjnie. Sworznie mocowania belki przedniej zawieszenia wypracowane, układ kierowniczy powiększony luz sumaryczny, końcówki drążków wypracowane sworznie, koło kierownicy zerwany klin osadzenia, układy hamulcowe - osłabiona skuteczność.
KABINA – blachy kabiny miejscowo pozaginane, na połączeniach poluźnione 
i punktowo skorodowane, powłoka lakiernicza zużyta i zmatowiała z licznymi odpryskami i zadrapaniami lakieru, podłoga kabiny skorodowana i załamana strona lewa przód, siedzisko operatora uszkodzone, drzwi naprawiane skorodowane, szyba drzwi popękana.
OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE – układ hydrauliczny napędu łyżki koparki i ładowarki nieszczelny na połączeniach przewodów, pompa hydrauliczna uszkodzona nie wytwarza ciśnienia, dźwignie sterujące poluźnione, sworznie ramienia wysięgnika wypracowane.
OGUMIENIE – kp. w stanie dobrym.
Przód 2 kpl. m-ki STOMIL 750 – 16 zużyte ok. 90 %
Tył 2 kpl. m-ki Cormoran 14.9 – 28 zużyte ok. 80 %.

3.Cena wywoławcza określona w oparciu o opinię rzeczoznawcy została ustalona na kwotę 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Cena wywoławcza zawiera podatek Vat 23%. 

4.Sprzedaż zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem nr 30/2020 z dn. 17.07.2020 r.  Dyrektora ZGM w Zawierciu.

5.Oględzin koparko- ładowarki przeznaczonej do sprzedaży można dokonać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Marcinem Szczerbińskim – Głównym Specjalistą ds. Eksploatacyjno – Technicznych, telefon kontaktowy : ( 32 ) 6721714 wew. 21.

6.Bliższych informacji w zakresie organizacji przetargu udziela Pani Anna Gruszczyńska i Pani Edyta Przybysławska - telefon kontaktowy tel.( 32 ) 6721714 wew. 33, w zakresie technicznym Pan Marek Machelski telefon kontaktowy : ( 32 ) 6721714 wew. 39.

7.Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w  wysokości 400,00 zł ( słownie : czterysta złotych 00/100 ) przelewem na konto ZGM nr 84 1240 2975 1111 0010 4315 2136 do dnia : 21.08.2020 r.  (wpływ na konto ZGM)
Wpłata wadium na inne konto niż podane w Ogłoszeniu o przetargu będzie skutkowało niedopuszczeniem oferenta do licytacji.

8. Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet zapłaty za zakupiony pojazd. 
Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży pojazdu.

9.Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządzi protokół z przeprowadzonej licytacji.

10.Nabywca zobowiązany będzie do podpisania umowy kupna – sprzedaży koparko – ładowarki w terminie 5 dni od dnia zakończenia przetargu oraz  dokonania zapłaty ceny nabycia na podstawie faktury w terminie do 2 dni od dnia otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

11.Przekazanie pojazdu nastąpi w terminie 2 dni, licząc od daty zapłacenia ceny nabycia (wpływ na konto ZGM). 

12.ZGM w Zawierciu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyn.

13.Wpłata wadium i przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego koparko- ładowarki. ZGM w Zawierciu nie odpowiada za wady koparko - ładowarki jako rzeczy używanej (zgodnie z art. 558  § 1 kodeksu cywilnego – sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zbywanej maszyny).

17

LIP

2020

472

razy

czytano

65/210

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.