Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przetarg na zbycie środka trwałego samochodu ciężarowego marki DAEWOO Lublin nr rej. KBC 192Z

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, z siedzibą ul. Krzywa 3 ogłasza przetarg ustny otwarty nieograniczony na zbycie środka trwałego - samochodu ciężarowego marki DAEWOO Lublin nr rej. KBC 192Z, który odbędzie się w dn. 25.08.2020 r. o godz. 10.00

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, przetarg odbędzie się przed głównym wejściem do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Krzywa 3 
w Zawierciu.
Osoby przystępujące do licytacji prosimy o zabezpieczenie w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób.  

1.Przedmiotem przetargu jest samochód ciężarowy marki DAEWOO Lublin nr rej. KBC 192Z
- model – 3352
- nr VIN – SUL 33521W0034330
- rok produkcji – 1998
- poj . silnika – 2417 ccm.
- moc silnika – 70 kM
- rodzaj silnika/ typ – z zapłonem samoczynnym / 4C90
- dopuszczalna masa całkowita : 2900 kg.
- ładowność : 1200 kg.
- stan licznika : 327647 km.
- ogumienie : FORTUNA 195/70R15
Brak aktualnego badania technicznego
Pojazd zarejestrowany na : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 42-400 Zawiercie, 
ul. Krzywa 3.

2.Opis pojazdu :
SILNIK – 4C90 kpl. zużyty eksploatacyjnie. 
Rozruch silnika łatwy, praca równomierna, podwyższona głośność pracy, silnik powierzchniowo zabrudzony w części dolnej, chłodnica pozagniatana.

NADWOZIE – otwarte składające się z kabiny kierowcy i oddzielnej przestrzeni ładunkowej którą stanowi skrzynia ładunkowa. 
Blachy kabiny kierowcy z licznymi ogniskami korozji oraz z miejscowymi 
pęknięciami w części tylnej dolnej przy progach i drzwiach oraz na podszybiu.
Powłoka lakiernicza koloru białego zmatowiała z miejscowymi odpryskami
lakieru.

PODWOZIE – kpl. zużyte eksploatacyjnie.
Rama spawana miejscowo ślady korozji, elementy zawieszenia w stanie
średniego zużycia, niewielki luz w układzie kierowniczym, nakładki cierne
hamulcowe w stanie średniego zużycia, amortyzatory skuteczne.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE – wyposażenie wnętrza podniszczone, fotele wytarte, tapicerka fotela kierowcy - wyrwane poszycie fotela.

OGUMIENIE – kpl. w stanie dobrym, 4 kpl. m-ki FORTUNA 195/70R15 zimowe zużyte ok. 30%.

3.Cena wywoławcza określona w oparciu o opinię rzeczoznawcy została ustalona na kwotę 4.500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Cena wywoławcza zawiera podatek Vat 23%. 

4.Sprzedaż zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem nr 29/2020 z dn. 17.07.2020 r.  Dyrektora ZGM w Zawierciu.

5.Oględzin samochodu ciężarowego przeznaczonego do sprzedaży można dokonać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Marcinem Szczerbińskim – Głównym Specjalistą ds. Eksploatacyjno – Technicznych, telefon kontaktowy : ( 32 ) 6721714 wew. 21.

6.Bliższych informacji w zakresie organizacji przetargu udziela Pani Anna Gruszczyńska i Pani Edyta Przybysławska - telefon kontaktowy tel.( 32 ) 6721714 wew. 33, w zakresie technicznym Pan Marek Machelski telefon kontaktowy : ( 32 ) 6721714 wew. 39.

7.Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w  wysokości 450,00 zł ( słownie : czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 ) przelewem na konto ZGM nr 84 1240 2975 1111 0010 4315 2136 do dnia : 21.07.2020 r.  (wpływ na konto ZGM)
Wpłata wadium na inne konto niż podane w Ogłoszeniu o przetargu będzie skutkowało nie dopuszczeniem oferenta do licytacji.

8. Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet zapłaty za zakupiony pojazd. 
Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży pojazdu.

9.Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządzi protokół z przeprowadzonej licytacji.

10.Nabywca zobowiązany będzie do podpisania umowy kupna – sprzedaży samochodu ciężarowego w terminie 5 dni od dnia zakończenia przetargu oraz  dokonania zapłaty ceny nabycia na podstawie faktury w terminie do 2 dni od dnia otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

11.Przekazanie pojazdu nastąpi w terminie 2 dni, licząc od daty zapłacenia ceny nabycia (wpływ na konto ZGM). 

12.ZGM w Zawierciu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyn.

13.Wpłata wadium i przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego samochodu dostawczego. ZGM w Zawierciu nie odpowiada za wady samochodu ciężarowego jako rzeczy używanej (zgodnie z art. 558  § 1 kodeksu cywilnego – sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zbywanego pojazdu).

17

LIP

2020

456

razy

czytano

66/210

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.