Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ZGM w Zawierciu

ZGM w Zawierciu

Witamy na stronie zgm-zawiercie.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przetarg na najem lokali użytkowych - czerwiec 2020 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU UL.KRZYWA 3
OGŁASZA

W dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 przetarg ustny, otwarty, nieograniczony na najem lokali użytkowych i garaży zlokalizowanych w zasobach komunalnych przy:
 1. ul. Szymańskiego 19                    
- pow. użytkowa 57,81 m2
wadium w wysokości 1.200 zł
cena wywoławcza  12,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Integralną część lokalu stanowi piwnica o powierzchni 58,85 m2 – koszt najmu to 1,00 zł netto/1m2 – doliczany co miesiąc do opłat.
Lokal posiada instalację co. – powierzchnia ogrzewana 76,21 m2.

2. Kijowska 10                               
- pow. użytkowa 20,50 m2
wadium w wysokości 130 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek    

3. ul. Marszałkowska 34                  
- pow. użytkowa 27,00 m2
wadium w wysokości 450 zł
cena wywoławcza  13,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

4. ul. 3 Maja 3                                   
- pow. użytkowa 48,17 m2
wadium w wysokości 900 zł
cena wywoławcza  15,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

5. ul. Apteczna 1                               
- pow. użytkowa 22,88 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

6. ul. Apteczna 9                               
- pow. użytkowa 19,08 m2
wadium w wysokości 120 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

7. ul. Apteczna 17                            
- pow. użytkowa 23,50 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

8. ul. Ciasna 7                                  
- pow. użytkowa 41,77 m2
wadium w wysokości 260 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek

9. ul. Towarowa 30                           
- pow. użytkowa 10,17 m2 (parter)
wadium w wysokości 380 zł
cena wywoławcza 30,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów. 
                                                                                                                                                               
10. ul. Krzywa 3 – lokal nr 1 (I piętro)           
- pow. użytkowa 14,58 m2
wadium w wysokości 450,00 zł
cena wywoławcza 30,00 zł/m2 + 23% VAT
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.


11. ul. Krzywa 3 – lokal nr 2 (I piętro)           
- pow. użytkowa 17,20 m2
wadium w wysokości 530 zł 
cena wywoławcza  30,00 zł/m2 + 23% VAT
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.


12. ul. Krzywa 3 – lokal nr 3 (I piętro)           
- pow. użytkowa 16,74 m2
wadium w wysokości 520 zł 
cena wywoławcza  30,00 zł/m2 + 23% VAT
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.


13. ul. Krzywa 3 – lokal nr 4 (I piętro)         
- pow. użytkowa 16,74 m2
wadium w wysokości 520 zł 
cena wywoławcza  30,00 zł/m2 + 23% VAT
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.


14. ul. Krzywa 3 – lokal nr 5 (I piętro)            
- pow. użytkowa 16,74 m2
wadium w wysokości 520 zł 
cena wywoławcza  30,00  zł/m2 + 23% VAT
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.

15. ul. Krzywa 3 – lokal nr 6 (I piętro)          
- pow. użytkowa 33,48 m2
wadium w wysokości 1.250 zł 
cena wywoławcza  35,00 zł/m2 + 23% VAT
Lokal z klimatyzacją.
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.

16. ul. Krzywa 3 – lokal nr 7 (I piętro)            
- pow. użytkowa 98,86 m2
wadium w wysokości 3.500 zł 
cena wywoławcza  35,00 zł/m2 + 23% VAT
Lokal składa się z 5 pomieszczeń, z czego 1 pomieszczenie jest klimatyzowane.
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.

17. ul. Krzywa 3 – lokal nr 8 (I piętro)           
- pow. użytkowa 19,95 m2
wadium w wysokości 620 zł 
cena wywoławcza  30,00 zł/m2 + 23% VAT
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.

18. ul. Krzywa 3 – lokal nr 9 (parter)             
- pow. użytkowa 17,44 m2
wadium w wysokości 540 zł 
cena wywoławcza  30,00 zł/m2 + 23% VAT
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują d centralne ogrzewanie, ostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.

19. ul. Leśna 22 – GARAŻ                
- pow. użytkowa 15,00 m2
wadium w wysokości 120 zł
cena wywoławcza  6,50 zł/m2 + 23% VAT

20. ul. Leśna 22 – GARAŻ                
- pow. użytkowa 18,00 m2
wadium w wysokości 120 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
Garaż z brakiem dojazdu samochodem osobowym, przeznaczony do garażowania jednośladów.

21. ul. Towarowa 30 – GARAŻ nr 9      
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 180 zł
cena wywoławcza  10,00 zł/m2 + 23% VAT

22. ul. Krzywa 3 – GARAŻ nr 27     
- pow. użytkowa 33,00 m2
wadium w wysokości 250 zł
cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT

23. ul. Krzywa 3 – BOKS MAGAZYNOWY nr 33 i 34                                          
- pow. użytkowa 183,34 m2
wadium w wysokości 1.200 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT

 

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokali z poz. od 1 do 2  oraz garażem z poz. 19 i 20 prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 213 76.
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu z poz. od 3 do 9 oraz garażem z poz. 21 prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88.
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokali z poz. od 10 do 18 oraz garażem i boksem magazynowym z poz. 22 i 23  prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217-14 wew. 33.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, przetarg odbędzie się na parkingu przy siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Krzywa 3 w Zawierciu.
Osoby przystępujące do licytacji prosimy o zabezpieczenie w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób.  
 
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości przelewem na konto ZGM nr:
84 1240 2975 1111 0010 4315 2136
do dnia: 23 czerwca 2020 r.  (wpływ na konto ZGM)

(wpłata wadium na inne konto niż podane w Ogłoszeniu o przetargu będzie skutkowało nie dopuszczeniem oferenta do licytacji) 

Przed zawarciem umowy najmu osoba, która wygra przetarg powinna wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 miesięcznego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet kaucji zabezpieczającej.
Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od wpłaty kaucji zabezpieczającej i zawarcia umowy najmu.


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź wycofania lokali z przetargu bez podania przyczyny.
  
Informujemy, że wzór obowiązującej umowy najmu lokalu użytkowego,  Regulamin przetargu wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe – komunalne na terenie miasta Zawiercia będące z zarządzie ZGM Zawiercie dostępny jest do wglądu w siedzibie tut. Zakładu, pok. 211 oraz na stronie internetowej www.zgm-zawiercie.pl.
Bliższych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Krzywa 3, tel.032 67234-83 lub 032 67217-14 wew. 33.

09

CZE

2020

508

razy

czytano

75/216

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Najnowsze aktualności

Polecamy

wyszukiwarka grobów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu

Biuro windykacji i zamiany mieszkań

Zdjęcie: ZGM w Zawierciu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Osiedle ZGM.
Logo serwisu.

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej

Zdjęcie: Osiedle w Zawierciu - ZGM.
Zdjęcie: Zawierciańskie osiedle należące do ZGM.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.